Skip to main content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Uniek Trouwen.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

  • Uniek Trouwen de zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie, bruiloft of trouwerij. Hangt af van de keuze van de aangeboden dienst;
  • Cliënt: iedereen die met Uniek Trouwen een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
  • Overeenkomst: elke aanbieding van Uniek Trouwen die aanvaardt wordt door de cliënt of elke opdracht die verstrekt wordt door cliënt aan Uniek Trouwen;
  • Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Uniek Trouwen en cliënt verrichte werkzaamheden door Uniek Trouwen.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na het ondertekenen van beide partijen. Hierbij wordt een offerte uitgebracht waarop de overeenkomst tot stand komt. Voorschot bedrag moet hierbij al voldaan zijn.

Wanneer de (huwelijks)ceremonie na de aanbetaling wordt geannuleerd, is de cliënt het voorschotbedrag definitief verschuldigd tenzij er sprake is van ernstige ziekte of plotseling overlijden van één van de cliënten.

Honorering en betaling

De ingediende offerte is voor de (huwelijks) ceremonie, ceremoniemeester of weddingplanner zijn, dit is exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten voor eendaagse benoeming in trouwgemeente.

Binnen 14 dagen na facturering moet de betaling voldaan zijn op het aangewezen bankrekening nummer van Uniek Trouwen. Als er na 14 dagen niet betaald is dan brengt Uniek Trouwen de wettelijke rente in rekening.

Schadevergoeding

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Uniek Trouwen haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld zoals bijvoorbeeld files en/of omleidingen, ziekte, overlijden, transport moeilijkheden, staking of zaken die mogelijkerwijs als overmacht kunnen worden aangemerkt.

Mocht er een geval van overmacht zijn, dan zal Uniek Trouwen zorgen voor gepaste vervanging zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt. Uniek Trouwen is lid van de Achterhoekse Babsenverenging. Hier is genoeg vervanging te vinden. Ook heeft Uniek Trouwen genoeg contacten met andere trouwambtenaren in de omgeving.

Aansprakelijkheid

Uniek Trouwen is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de cliënt of derden mochten ontstaan bij het uitvoeren van een dienst door Uniek Trouwen tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Uniek Trouwen.

Uniek Trouwen stelt dat de uitvoering nadrukkelijk tot stand is gekomen door informatie van de zijde van de cliënt of familie van de cliënt.

Annulering

In geval van annulering brengt Uniek Trouwen de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen betaald de cliënt alleen de aanbetaling;
  • Bij annulering tot 14 dagen betaald de cliënt 50% van het resterende bedrag;
  • Bij annulering tot 7 dagen betaald de cliënt het totaalbedrag.

De annulering moet schriftelijk worden gedaan aan Uniek Trouwen.